На сайта на Община Ветово, в секция "ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 02.10.2022 Г.", е публикуван списъка на заличените лица за територията на община Ветово.

Всеки избирател може да извърши бърза справка, дали е сред заличените лица.

Бърза връзка към публикувания списък.