backg h 420

ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ВЕТОВО

 

 


СЛУЖИТЕЛИ, които не са подали декларации по чл. 49 от ЗПК в срок - няма.


РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.49, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, ПОДАДЕНИ ОТ ЛИЦА ПО § 2, АЛ. 1 от ДР НА ЗПК В ОБЩИНА ВЕТОВО

 Вх. № Дата на подаване   Име и фамилия Длъжност

Вид на декларацията по ЗПК Линк към публичната част   Забележка 
За имущество и интереси За несъвместимост
При встъпване в длъжност Ежегодна  По чл. 49, ал.1, т.1 По чл. 49, ал.1, т.3
0001 23.10.2023 Ивайло Маринов Кметски наместник  -  -  - Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ  
0002 23.10.2023 Ивайло Маринов Кметски наместник - - - Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ  
0003 20.11.2023 Айля Рашидова Счетоводител - - - ЛИНК  
0004 20.11.2023 Айля Рашидова Счетоводител - - - ЛИНК  
0005 18.12.2023 Божидар Минков Специалист - - - ЛИНК  
0006 18.12.2023 Божидар Минков Специалист - - - ЛИНК  

 

 

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.