backg h 420

ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ВЕТОВО

 

 


СЛУЖИТЕЛИ, които не са подали декларации по чл. 49 от ЗПК в срок - няма.

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.49, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА, ПОДАДЕНИ ОТ ЛИЦА ПО § 2, АЛ. 1 от ДР НА ЗПК В ОБЩИНА ВЕТОВО

 Вх. № Дата на подаване   Име и фамилия Длъжност

Вид на декларацията по ЗПК Линк към публичната част   Забележка 
За имущество и интереси За несъвместимост
При встъпване в длъжност Ежегодна  По чл. 49, ал.1, т.1 По чл. 49, ал.1, т.3
                   

 

 

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.