backg h 420

Стратегии, планове и програми

pdf Актуализация на Програмата за реализация на Плана за интегрирано развитие на Община Ветово за периода 2021-2027 г.

Приложение 1xlsx

xlsxПриложение 2

pdf Стратегия за управление на риска в Община Ветово 2021 - 2023 г.

pdf Kраткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2022-2025 на Община Ветово, приета с Решение №606 по Протокол №51 от 29.07.2022 г. на Общински съвет - Ветово

pdf ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО ЗА ПЕРИОДА 2024-2033 г.(приета на заседание на Общински съвет-Ветово с решение №865, по протокол № 73 от 21.09.2023 г., в сила от 01.01.2024 г.)

pdf   Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Ветово 2021-2025 г.

word ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ВЕТОВО ЗА ПЕРИОДА 2022 - 2028 г.

 word ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ВЕТОВО 2022-2028 Г.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.