На 12.01.2023 г. Община Ветово подписа договор № РД04-57/12.01.2023 г.за съвместна дейност с фонд „Социална закрила“ по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ за закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Ветово.

Общата стойност на проект „Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Ветово“ е в размер на 40 000,00 лв., с включен ДДС, от които:

  1. 36 000,00 лв., с включен ДДС финансиране от фонд „Социална закрила“;
  2. 4000,00 лв., с включено ДДС съфинансиране от Община Ветово.

В резултат от изпълнението на проекта, ще бъде доставен фабрично нов лекотоварен автомобил за Домашен социален патронаж – Ветово. По този начин ще се обнови и модернизира автопаркът на услугата, в която ежедневно се приготвя и доставя храна на получатели от 6 населени места на територията на общината. Ще се оптимизира работният процес за персонала, пряко ангажиран с разноса на хранителните продукти, което ще спомогне за повишаване качеството на услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж.