backg h 420

Контакти

 

vetovo gerb new

УКАЗАТЕЛ

НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-ВЕТОВО

ЦЕНТРАЛА

08161/22-53

0878362921

0 800 900 44 - безплатен

Електронна поща vetovo @ vetovo.bg
ФАКС 08161/28-72
Деловодство и ЦАО През централа, вътрешен 25
Данъчна служба 0879508091
Звено "Гражданска регистрация" 08161/27-53
Директор "Бюджет и финанси", гл. счетоводител 0894691159
Дежурен при Общински съвет за сигурност 08161/27-61 ; 0878363840
Длъжностно лице по защита на личните данни 0878363769, ел. поща: gdpr@ vetovo.bg

 

 ДЛЪЖНОСТ  ИМЕ И ФАМИЛИЯ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ВЪТРЕШЕН  ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
 КМЕТ  д-р Мехмед Мехмед  0877085577 14  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Заместник-кмет (Финанси, човешки ресурси и АПИО)  Нермин Кязимова  0878363773 15  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Заместник-кмет (Устройство на територията, общинска собственост,   стопански дейности и местни данъци и такси)  -  - -  -
 Заместник-кмет (Хуманитарни дейности, програми и проекти)  Венцислав Чавдаров  0895156299 26  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Секретар  Юзлем Лютфиева  0878363769 12

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Главен архитект  инж. Анна Савова  - 29  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Финансов контрольор

 Росица Муткова

 Кадер Мадан

 0878364802

 0879508087

18

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Мл. експерт "Човешки ресурси и служител по сигурност на информацията"  Гюлсюн Мехмедова  0878365738 27  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Бюлент Салимов  - 333 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Мл. експерт "Организационно-техническо и административно обслужване на общински съвет"  Есра Белбер  0879508083 333  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Специалист "ОТАООбС"  Назан Шабанова  - 333  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 

 ДИРЕКЦИЯ "БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ"

 ДЛЪЖНОСТ ИМЕ И ФАМИЛИЯ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ВЪТРЕШЕН ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
 Директор на дирекция (и главен счетоводител)  Денка Борисова  0894691159 16  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Мл. експерт "Бюджет и финанси"  Силвия Иванова  0878364693 16  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Мл. експерт "Касиер и ТРЗ"  Айлин Саравели  0878365806 27  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Счетоводител  Семра Сатъ  - 18    Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Счетоводител  Сюзан Шукриева  -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Счетоводител  Айля Рашидова  -  
 Счетоводител

 Айнур Инджева

 0879508082

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО, ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“

 ДЛЪЖНОСТ  ИМЕ И ФАМИЛИЯ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ВЪТРЕШЕН  ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
 Директор на дирекция  Ивелин Димитров  0894691144 300

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Ст. експерт „Административно обслужване, ел. управление и местни политики“   -    
 Мл. експерт „Обществени поръчки“  Михрибан Меджит  0878363765 28

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Мл. експерт „Административно обслужване, нотариални заверки и публични регистри“  Виждан Карапанлиева  0878363846 23

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Мл. експерт „Информационно обслужване и технологии“  Алдин Чолаков  - 22  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Юрисконсулт  Ивелина Бянова  0894691185 26  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Специалист „Отбранително-мобилизационна подготовка и управление при кризи“  Севдие Мейсудова  0878365747 17

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Специалист „Деловодство и административно обслужване в ЦАО“  Анелия Георгиева  - 25

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мл. експерт "Административно обслужване и завеждащ учрежденски архив"  Айсун Халитова  - 28  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Специалист „Деловодство и административно обслужване в ЦАО“  Севджан Инджева  - 25 

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Ст. специалист „Канцелария на кмета“  Силвия Генева  0878362770 11

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Технически сътрудник-домакин  Ердинч Салимов  0894691180 -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Изпълнител-призовкар  Сезер Реджеб  0878363854 -  -

 

 ЗВЕНО "ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ"

 ДЛЪЖНОСТ ИМЕ И ФАМИЛИЯ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ВЪТРЕШЕН ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
 Гл. експерт „Гражданска регистрация“  Дениз Пехливанова  - 19

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Гл. специалист „Гражданска регистрация“  Филиз Мехмед  0878364685 19

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"

 ДЛЪЖНОСТ ИМЕ И ФАМИЛИЯ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ВЪТРЕШЕН ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
 ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  Пламен Пенчев  - 309  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"

 Началник-отдел "Устройство на територията"  инж. Тюркян Идиризова  0879230323 29

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 Мл. експерт „Регистри, незаконно строителство и архив“  Селиме Тюлеоглуева  0878364785  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Мл. експерт „Кадастър, регулация и технически услуги“  Мелис Мехмедова  0878362773  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Гл. специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация и инвестит. контрол“  Хошгюн Насуф  -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Гл. специалист „Строителен техник“  Анка Колева  0878365684  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Специалист „Строителен техник и енергийна ефективност“  Октай Мехмедов  -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Специалист "Технически услуги, регистри и архив"  Мервин Даудова  -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"

 Началник-отдел "Общинска собственост и стопански дейности"  Айлин Янъкова  0878362804 311

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Мл. експерт „Актуване, управление на ОС и регистри“  Юркюш Генджева  - 10  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Мл. експерт „Наеми, управление на ОС и регистри“  Первин Пехливанова  - 10  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Мл. експерт „Туризъм, търговски дейности, защита на потребителите и транспорт“  Севинч Бейтулова  0878363725 307  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Мл. експерт "Стопански дейности, земеделие и гори"  Илкер Генджев  0879508084 22  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Специалист „Контрол на обществения ред“  Димитрина Червенска  0878362759 17  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Изпълнител-поддръжка  Айхан Тефъков  - 22  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"

 Началник-отдел "Местни данъци и такси"  Искра Донева   0878363724 311

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“  Айлин Узунова   0878365807 312  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Мл. експерт „Планиране, отчитане и осчетоводяване на МДТ“  Виолета Неделчева   0878363729 312  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Гл. специалист „Касиер-събирач“  Елка Вълчева   0878364853 310  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 ДИРЕКЦИЯ "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ"

 ДЛЪЖНОСТ ИМЕ И ФАМИЛИЯ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ВЪТРЕШЕН ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
 Директор на дирекция  Ахмет Белберов  0878362913 308  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Секретар на МКБППМН  Ивелина Бянова  0894691185 26  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Гл. експерт „Образование“  Алеко Алеков  - 22  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Гл. експерт „Култура и обредни дейности"  Тезджан Ангелова  - 22  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Мл. експерт „Здравеопазване, социални дейности, планове и   програми“  Мергюл Пашева  0878364697 306  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Специалист „Младежки дейности и спорт“  Божидар Минков

 

22  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Специалист „Социални дейности и работа с хора с   увреждания“

 Фикрие Панджарова

 0878363770

306

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Специалист „Социални дейности и ПВЗ“  Силвия Славова  0878363750 306  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Специалист „Етнически и демографски въпроси“  Сергей Асенов  0878363742  -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Ст. специалист „Връзки с обществеността“  Зекерие Панджаров  0877552222  -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Специалист „Жизнено равнище, демографска политика и   социални инвестиции“  Сибел Юсеин  0893614138 306 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

 ДЛЪЖНОСТ ИМЕ И ФАМИЛИЯ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
 Кмет на кметство Глоджево  Мехмед Гази  0897501489  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Кмет на кметство Сеново  Инна Георгиева  0894691154  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Кмет на кметство Смирненски  Салих Салиев  0877986266  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Кмет на кметство Кривня  Недялко Христов  0896676420  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Кмет на кметство Писанец  Виолета Неделчева  0878363875  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ В КМЕТСТВАТА

 ДЛЪЖНОСТ ИМЕ И ФАМИЛИЯ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
 КМЕТСТВО ГЛОДЖЕВО
 Мл. експерт „ГРАО“  Айнур Джиниева  0879508088  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Мл. експерт „Контролна и административно-наказателна   дейност и финанси“  Сюлбие Томашева  0894691194  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Гл. специалист „Контролна и административно-наказателна   дейност и финанси“  Фатме Чъвгънова  -
 Ст. специалист „Касиер-събирач“  Ружди Абтулов  -  
 КМЕТСТВО СЕНОВО
 Специалист „ГРАО“  Моника Кулева  0879508085  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Ст. специалист „Контролна и административно-наказателна   дейност и финанси“  Милена Стоянова  0878365804  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Ст. специалист „Касиер-събирач“  Дешка Златева  -  
 КМЕТСТВО СМИРНЕНСКИ
 Гл. специалист „ГРАО“ в кметство Смирненски  Севгюнер Салиева  0878364851  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Мл. експерт „Контролна и административно-наказателна   дейност и финанси“  Хедие Исмаилова  0878364865  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Ст. специалист „Касиер-събирач“  Шенай Адем  -  
 КМЕТСТВО КРИВНЯ
 Специалист „АО“(служител по гражданско състояние) в   кметство Кривня  Тинка Илиева  -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Ст. счетоводител  Дафинка Владимирова  0878364862  fin_krivnya@vetovo,bg

 

 

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.