backg h 420

СПИСЪК на заличените лица (по секции)


БЪРЗИ ВРЪЗКИ КЪМ СПИСЪЦИТЕ НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА НА ОТДЕЛНИТЕ СЕКЦИИ:

ГРАД ВЕТОВО - СЕКЦИЯ 1СЕКЦИЯ 2СЕКЦИЯ 3СЕКЦИЯ 4СЕКЦИЯ 5СЕКЦИЯ 6

ГРАД ГЛОДЖЕВО - СЕКЦИЯ 7СЕКЦИЯ 8СЕКЦИЯ 9СЕКЦИЯ 10СЕКЦИЯ 11СЕКЦИЯ 12

СЕЛО КРИВНЯ - СЕКЦИЯ 13

СЕЛО ПИСАНЕЦ - СЕКЦИЯ 14

ГРАД СЕНОВО - СЕКЦИЯ 15СЕКЦИЯ 16СЕКЦИЯ 17

СЕЛО СМИРНЕНСКИ - СЕКЦИЯ 18СЕКЦИЯ 19СЕКЦИЯ 20СЕКЦИЯ 21


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 001 кметство Ветово населено място ГР.ВЕТОВО

адрес на избирателна секция: гр. Ветово, ул. Трети март №6, Ритуална зала

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛИЕ НУРИ МУСТАФА
ВЕСЕЛИНА НИКОЛАЕВА ТОНЧЕВА
ВИОЛИНА СВЕТЛИНОВА ДЪЛБОКОВА
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
ДОНА СТОЯНОВА РАЙЧЕВА
ЕБАЙЗЕР АБДУЛОВ КАМБЕРОВ
ЕВГЕНИЙ РАЙЧЕВ МАНОЛОВ
ЕМРЕ ГАРИП
ИВАЙЛО НЕДКОВ МУТАФОВ
ИВАН КОЛЕВ КУБРАТОВ
ЛИДИЯ ФИДАНОВА ЯНЪК
МИХАИЛ ЕМИЛОВ ПАНДЖАРОВ
НИКОЛИНКА ДАВИДОВА ЧОЛАКОВА
СЕВДАЛИНА МИХАЙЛОВА ЕМИЛОВА
СТЕФКА ИЛИЕВА ЮЛИЯНОВА
ШЕМСИДИН АЛИ МУСТАФА

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 002 кметство Ветово населено място ГР.ВЕТОВО

адрес на избирателна секция: гр. Ветово, ул. Трети март №3, Пенсионерски клуб I

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАСИЛ ЦАНКОВ ХРИСТОВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ПАРУШЕВ ГЕОРГИЕВ
ДОЧКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ИЛИЯ СТЕФАНОВ ВЪЛЧЕВ
КОЛЬО ПЕТРОВ ЯНАКИЕВ
НИКОЛАЙ ЛЮБОМИРОВ АТАНАСОВ
СТЕФКА АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 003 кметство Ветово населено място ГР.ВЕТОВО

адрес на избирателна секция: гр. Ветово, ул. Васил Левски №3, Бивше Турско училище

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАСИЛ НЕДЕЛЧЕВ ЦОКОВ
ВЕСЕЛИНА НАУМОВА ВАСИЛЕВА
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЗЛАТЕВ
ДИМИТЪР СЛАВОВ ИВАНОВ
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПАРУШЕВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 004 кметство Ветово населено място ГР.ВЕТОВО

адрес на избирателна секция: гр. Ветово, ул. „Васил Левски“ №1, СУ "В. Левски" – основна сграда

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
КРАСИМИР ХАСАНОВ МАХМУД
НАТАЛИЯ СТИЛИЯНОВА КАЛЧЕВА
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МОТКОВ
ФАТМЕ САЛИМОВА ЮСУФОВА
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ПЕНЕВА
ЯНА ТИХОМИРОВА НЕЙКОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 005 кметство Ветово населено място ГР.ВЕТОВО

адрес на избирателна секция: гр. Ветово, ул. „Хан Кубрат“ №47, Клуб на ОФ

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНЕЛИЯ КАТЕВА АСЕНОВА
ЕМРЕ КОДЖАОСМАНОГЛУ
ИСКЕНДЕР ХАСАН ЗЕЙНАЛИ
МУСТАФА СЕЛАЙДИНОВ МУСТАФОВ
СЕВАЛ ХАЙРИЕВА ИБРИЯМОВА
СЕЛАЙДИН МУСТАФОВ ИБРИЯМОВ
ТАТЯНА НЕДЯЛКОВА ДЕНЧЕВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 006 кметство ВЕТОВО населено място ГР.ВЕТОВО

адрес на избирателна секция:  гр. Ветово, ул. Дунав №1, Заседателна зала в Младежки дом

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЗИС МУСТАФОВ ДЖИНОВ
ВИЛДАН САЛИЕВА ДЖИНОВА
ГЮНАЛ ИСМАИЛОВ КАРАМАНОВ
ГЮНЕР ВАЖИБОВ ИДРИЗОВ
ЕЗГИ СЕЛЕЙДИНОВА КЯЗИМОВА
ИВАН АНГЕЛОВ ЧОЛАКОВ
ИЛИН НИКОЛОВ ПАНДЖАРОВ
ИСАЙ АДРИАНОВ КАРОВ
ЛЕВЕН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
НЕЛИ НИКОЛАЕВА ДРУМЕВА
НИКОЛИНКА ИСАЕВА ЧОЛАКОВА
РУМЕН НЕДЯЛКОВ ВЕЛЕВ
СЕВДА АЛЕКСАНДРОВА ДЕМИРЕВА
СЕВДАЛИН РАЛИНОВ ЗАФИРОВ
СЕВЕРИН РАЛИНОВ ЗАФИРОВ
СИЛВИЯ ИВАНОВА ЙОЗТОПРАК
СЮРЕЯ РАМАДАНОВА ВЕЛЕВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 007 кметство ГЛОДЖЕВО населено място ГР.ГЛОДЖЕВО

адрес на избирателна секция: гр. Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ №38, Училище – централен вход

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВЕЛИ ХОДЖАЛАР
ГЮЛНАР МЕХМЕД КЪРСЪТЛЪ УГУР
ДЖАНАН ХАСАНОВА ЧИРИШЛИ
ЕЛИЗ СЕЙФИДИН ГЕНДЖ
ИЛИЯН ЕФТИМОВ ЙОСИФОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 008 кметство ГЛОДЖЕВО населено място ГР.ГЛОДЖЕВО

адрес на избирателна секция: гр. Глоджево, ул. Димитър Благоев №75, Читалище

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙДЪН АХМЕДОВ РУФАДОВ
ГАЛЯ СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
ГЕНОВЕВА ЗАХАРИЕВА РАДОСТИНОВА
ЕРХАН ЕРДИНЧ ПИЛЯСЛЪ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 009 кметство ГЛОДЖЕВО населено място ГР.ГЛОДЖЕВО

адрес на избирателна секция: гр. Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ №103, магазин ЕТ „Юзеир Пашев“

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
НЕВЕЛИНА ОГНЯНОВА ИЛИЕВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 010 кметство ГЛОДЖЕВО населено място ГР.ГЛОДЖЕВО

адрес на избирателна секция: гр. Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ №40А, Клуб на пенсионера – център

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛ АСЕНОВ ЯНКОВ
АСЕН АНГЕЛОВ ЯНКОВ
БИСЕР МИЛКОВ СЯРОВ
ВЕСИЛЕ ФЕРАДОВА СЕФЕРОВА
ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ЯНКОВА
ЛЕМАН ХАСАН АКЪН
МЕХМЕД ЮМЕРОВ СЕФЕРОВ
ХАЛИЙСЕ ФЕРАДОВА ЯВАШЕВА
ХРАНИСЛАВА ЩЕРЕВА КИРИЛОВА
ЩЕРЬО ЮЛИЯНОВ КИРИЛОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 011 кметство ГЛОДЖЕВО населено място ГР.ГЛОДЖЕВО

адрес на избирателна секция: гр. Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ №38, училище – южен вход

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
НЕСЛЯН ТАХИРОВА ЧАПАРОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 012 кметство ГЛОДЖЕВО населено място ГР.ГЛОДЖЕВО

адрес на избирателна секция: гр. Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ №38, училище – северен вход

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНА МЛАДЕНОВА АРСОВА
АСЕНКА МЛАДЕНОВА МИЛЕВА
БЕЙХАН ИБРАХИМ МУСТАФА
ГАЛИН СЕРГЕЕВ ДАМЯНОВ
ИБРАХИМ БЕЙХАН ИБРАХИМ
ИВЕЛИН ОГНЯНОВ АРСОВ
МЕХМЕД АБТУЛА ГЕНДЖ
МЕХМЕД ИБРЯМ ДЖИНИ
НАДЯ ДИМИТРОВА ДАМЯНОВА
НЕФИЗЕ ЮСУФ МУСТАФА
ПЛАМЕН МЛАДЕНОВ АРСОВ
СЕВДА ИВАНОВА АРСОВА
СЕВЕРИН АСЕНОВ АРСОВ
СЕМА МЕХМЕД ДЖИНЛИ
СТОЯН ИВАНОВ СТАНКОВ
ХАШИМ ИБРЯМ ДЖИНЛИ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 013 кметство КРИВНЯ населено място С.КРИВНЯ

адрес на избирателна секция: с. Кривня, ул. „Александър Стамболийски“ №53, Читалище, клуб на пенсионера

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙШЕ НИХАТОВА СЕЗГИН
ДИНКО ДОБРЕВ ДОБРЕВ
СТОЯН ТРИФОНОВ СТОЯНОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 014 кметство ПИСАНЕЦ населено място С.ПИСАНЕЦ

адрес на избирателна секция: с. Писанец, ул. „Трети март“ №55, читалище

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
НЕЛИ ХРИСТОВА ХРИСТОВА
ПАВЛИНА СТОЯНОВА МИЛЧЕВА
СТИЛИЯН ДИМИТРОВ СТОЙКОВ
СТИЛИЯНА РУСИНОВА ЙОРДАНОВА
ТОДОРКА ПЕТРОВА ГЕНЧЕВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 015 кметство СЕНОВО населено място ГР.СЕНОВО

адрес на избирателна секция: гр. Сеново, ул. „Христо Ботев“ №4, клуб

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ДИМКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 016 кметство СЕНОВО населено място ГР.СЕНОВО

адрес на избирателна секция: гр. Сеново, ул. „Трети март“ №21А, пенсионерски клуб

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙШЕ ЗАКИРОВА МЕРАМ
АНЧО АНДРЕЕВ ВЕЛИКОВ
БИРГЮЛ САЛИ ХАСАН-ИБРЯМ
ВЕРГИЛ ХАСАН ИБРЯМ
ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ЦАНЕВ
РУМЕН ПЕЕВ РУСЕВ
ЯЙХА ХАСАНОВ ЯЙХОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 017 кметство СЕНОВО населено място ГР.СЕНОВО

адрес на избирателна секция: гр. Сеново, ул. „Александър Стамболийски“ №9А, клуб

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ИВАНКА ДОБРЕВА ДОБРЕВА
НИКОЛАЙ СТАНЧЕВ НИКОЛОВ

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 018 кметство СМИРНЕНСКИ населено място С.СМИРНЕНСКИ

адрес на избирателна секция: с. Смирненски, ул. „Хан Крум“ №1

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТЪФ БАГЖЪ
ГЮЛА АРСОВА КОСАНОВА
ЕНЧО ДЕМИРЕВ КОСАНОВ
ЛЕАТИВ ТАХИРОВ ЗЕКЕРИЕВ
СТАНКА НЕДЕЛЧЕВА ИЛИЕВА

 

 


Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 019 кметство СМИРНЕНСКИ населено място С.СМИРНЕНСКИ

адрес на избирателна секция: с. Смирненски, ул. „Дунав“ №7, бивш магазин

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙШЕ САБРИ МУТАФ
ВЕСИЛЕ ХЪЛМИ ХАДЖИЛАР
ГЮЛШЕН СЮЛЕЙМАНОВА АБАЗОВА
ЗЮМРЮТ НЕДЖИБОВА ХАДЖИЛАРЪН
КУДРЕТ ИСМЕТ ДЖАМБАЗ
МУРАД ХАЛИЛОВ АБАЗОВ
ХАЛИЛ МУРАДОВ АБАЗОВ
ХЪЛМИ МЕХМЕДОВ ХАДЖИЛАРЪН

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 020 кметство СМИРНЕНСКИ населено място С.СМИРНЕНСКИ

адрес на избирателна секция: с. Смирненски, ул. „Цар Асен“ №11, училище

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГЮЛА КОЕВА ЯНКОВА
ЗАФИР ШИБИЛЕВ ИГНАТОВ
ИСМАИЛ ТАСИМ ИСМАИЛ
КЯЗИМ ОСМАНОВ АДЕМОВ
МАРИКА СИБИЛОВА ТАСКОВА
СИБИНА КОЕВА АВРАМОВА
ТАСКО ИСАЕВ ТАСКОВ
ТАХИР АЛИЕВ ТАХИРОВ
ФАЗЛИЕ ТАХИРОВА МУХАРЕМОВА

 

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 2 октомври 2022 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РУСЕ Община ВЕТОВО
секция № 021 кметство СМИРНЕНСКИ населено място С.СМИРНЕНСКИ

адрес на избирателна секция: с. Смирненски, ул. „Цар Асен“ №10, нов пенсионерски клуб

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АСЕН ЮЛИЯНОВ АСЕНОВ
АХДЕР ВААДЕТ ХАЛИД
БАРИЕ КЯЗИМОВА ОСМАНОВА
БЕЛГИН ЮМЕР СЕЛИМ
БИРГЮЛ РЕМЗИЕВА ИБИШЕВА
ВААДЕТ ЖЕВЖЕТ ХАЛИД
ВЕДАТ ХАСАНОВ ТОРЛАКОВ
ГЮЛТЕН САЛИ ИЛИЯЗ
ГЮРАЙ СЕЛИМОВ ИБИШЕВ
ЕЛБЕРК ЕМИНОГЛУ
ЗЕКИ РАМАДАН ФЕЙЗУЛА
ИЛИЯЗ ЕТЕМОВ МАХМУДОВ
ИЛИЯЗ МЕХМЕД ИЛИЯЗ
ИСМАИЛ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
ЙЪЛДЪЗ КЯШИФОВА ИСМАИЛ
МЕДИНЕ СЕВДЖАНОВА ТАСИМ
МЕТИН ЮСЕИНОВ МЕХМЕДОВ
МЕХМЕД ИЛИЯЗОВ МУРАДОВ
НАТАЛИЯ ШИБИЛОВА КАЛАФАТ
НЕША ПЕТРОВА ТОРЛАКОВА
СИЛЯН ЮЛИЯНОВ ИСАЕВ
СЮЛЕЙМАН ХИДЖРАНОВ ИСЛЯМОВ
ХАЛИМЕ МЕХМЕДОВА ФЕЙЗУЛА
ХАСАН РЕДЖЕБОВ ХАСАНОВ
ХИДЖРАН ИСЛЯМОВ ФЕЙЗУЛОВ
ШАБАН ИСЛЯМОВ ИДАЕТОВ
ШИБИЛ ИГНАТОВ СВИЛЕНОВ
ЮЛИЯ ЕМИЛОВА СВИЛЕНОВА
ЮЛФЕТ ЗАИД ХАЛИД

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.