backg h 420

Съобщения по чл. 32 от ДОПК


 

Съобщения по чл. 32 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс(ДОПК) от 28.03.2024 г.


internal.193x256 ДО АНГЕЛ А. АНГЕЛОВ, С АДРЕС: ГРАД ВЕТОВО, УЛ. „ЕВТИМ АРСОВ“ №5

internal.193x256 ДО БУЛ-РЕНТ ЛИЗИНГ ЕООД С УПРАВИТЕЛ ГЕОРГИ Д. МЕКИШЕВ,  АДРЕС: ГРАД ВЕТОВО, УЛ. „КНЯЗ БОРИС“ №16

internal.193x256 ДО ХЮСЕИН И. АМИШ,С АДРЕС: ГРАД ГЛОДЖЕВО, УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ №3

internal.193x256

 ДО ИЛИЯ С. ВЪЛЧЕВ, С АДРЕС: ГРАД ВЕТОВО, УЛ. „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ №31

internal.193x256 ДО ИРМА ТРАНС ЕООД С УПРАВИТЕЛ ИЛИЯ С. ВЪЛЧЕВ, АДРЕС: ГРАД ВЕТОВО, УЛ. „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ №3

internal.193x256 ДО НИКОЛИНКА Н. ИЛИЕВА, С АДРЕС: ГР. ВЕТОВО, УЛ. „КРАЛИ МАРКО“ №2

internal.193x256 ДО ОРС ГРУП ЕООД С УПРАВИТЕЛ ИЛИЯ С. ВЪЛЧЕВ, АДРЕС: ГРАД ВЕТОВО, УЛ. „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ №31

internal.193x256 ДО ТЕНИКС ЕООД С УПРАВИТЕЛ ИЛИЯ С. ВЪЛЧЕВ, АДРЕС: ГРАД ВЕТОВО, УЛ. „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ №31

internal.193x256

 ДО ЯВОР Р. СИМЕОНОВ, С АДРЕС: ГРАД ВЕТОВО, УЛ. „КОПРИВЩИЦА“ № 22

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

Изх. № 80-00-321

Дата: 28.03.2024 год.

 

ДО

Г-Н АНГЕЛ А. АНГЕЛОВ

УЛ. „ЕВТИМ АРСОВ“ № 5

ГРАД ВЕТОВО, П.К. 7080

 

УВАЖАЕМИ Г-Н АНГЕЛОВ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803000007 – 1 / 17.01.2024г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

 

Дата на публикуване/ връчване: 28.03.2024 г.

Дата на смъкване: 12.04.2024 г.


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

Изх. №09-00-108

Дата: 28.03.2024 год.

 

ДО

УПРАВИТЕЛЯ НА

БУЛ-РЕНТ ЛИЗИНГ ЕООД

Г-Н ГЕОРГИ Д. МЕКИШЕВ

УЛ. „КНЯЗ БОРИС“ № 16

ГРАД ВЕТОВО, П.К. 7080

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МЕКИШЕВ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005638 – 1 / 22.11.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

 

Дата на публикуване/ връчване: 28.03.2024г.

Дата на смъкване: 12.04.2024г.


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

Изх. № 80-00-320

Дата: 28.03.2024 год.

 

ДО

Г-Н ХЮСЕИН И. АМИШ

УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ № 3

ГРАД ГЛОДЖЕВО, П.К. 7040

 

УВАЖАЕМИ Г-Н АМИШ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005596 – 1 / 18.10.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161-2253.

 

Дата на публикуване/ връчване: 28.03.2024г.

Дата на смъкване: 12.04.2024г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

Изх. № 80-00-323

Дата: 28.03.2024 год.

 

ДО

Г-Н ИЛИЯ С. ВЪЛЧЕВ

УЛ. „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ № 31

ГРАД ВЕТОВО, П.К. 7080

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ВЪЛЧЕВ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005628 – 1 / 15.11.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

 

Дата на публикуване/ връчване: 28.03.2024г.

Дата на смъкване: 12.04.2024г.

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

Изх. №09-00-110

Дата: 28.03.2024 год.

 

ДО

ИРМА ТРАНС ЕООД

Г-Н ИЛИЯ С. ВЪЛЧЕВ

УЛ. „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ № 32

ГРАД ВЕТОВО, П.К. 7080

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ВЪЛЧЕВ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005639 – 1 / 22.11.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

 

Дата на публикуване/ връчване: 28.03.2024г.

Дата на смъкване: 12.04.2024г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

 

Изх. № 80-00-322

Дата: 28.03.2024 год.

 

ДО

Г-ЖА НИКОЛИНКА Н. ИЛИЕВА

УЛ. „КРАЛИ МАРКО“ № 2

ГР. ВЕТОВО, ПК 7080

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИЛИЕВА,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803000004 – 1 / 15.01.2024г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

 

Дата на публикуване/ връчване: 28.03.2024г.

Дата на смъкване: 12.04.2024г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

Изх. № 09-00-109

Дата: 28.03.2024 год.

 

ДО

ОРС ГРУП ЕООД

Г-Н ИЛИЯ С. ВЪЛЧЕВ

УЛ. „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ № 31

ГРАД ВЕТОВО, П.К. 7080

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ВЪЛЧЕВ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005641 – 1 / 23.11.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

 

Дата на публикуване/ връчване: 28.03.2024г.

Дата на смъкване: 12.04.2024г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

Изх. №09-00-111

Дата: 28.03.2024 год.

 

ДО

ТЕНИКС ЕООД

Г-Н ИЛИЯ С. ВЪЛЧЕВ

УЛ. „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ № 31

ГРАД ВЕТОВО, П.К. 7080

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ВЪЛЧЕВ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005642 – 1 / 23.11.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

 

Дата на публикуване/ връчване: 28.03.2024г.

Дата на смъкване: 12.04.2024г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

Изх. № 80-00-319

Дата:  28.03.2024 год.

 

ДО

Г-Н ЯВОР Р. СИМЕОНОВ

УЛ. „КОПРИВЩИЦА“ № 22

ГРАД ВЕТОВО, П.К. 7080

 

УВАЖАЕМИ Г-Н СИМЕОНОВ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803000013 – 1 / 18.01.2024г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

 

Дата на публикуване/ връчване: 28.03.2024г.

Дата на смъкване: 12.04.2024г.


Съобщения по чл. 32 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс(ДОПК) от 01.02.2024 г.


internal.193x256 ДО ИВЕЛИН С. НИКОЛОВ, УПРАВИТЕЛ НА „БРУС 18“ ЕООД – КЛОН ВЕТОВО, УЛ. „БОРИСОВА“ № 72, ГРАД РУСЕ

internal.193x256 ДО ИВО П. РАДКОВ, С АДРЕС: УЛ. „МАДАРА“ № 20, ГРАД ВЕТОВО

internal.193x256 ДО МИХАИЛ М. АНГЕЛОВ, С АДРЕС: УЛ. „ШИПКА“ № 5, ГРАД ВЕТОВО

internal.193x256 ДО РАДОСЛАВ П. ЦАНКОВ, С АДРЕС: УЛ. „МОМИНА СЪЛЗА“ № 19, СЕЛО ПОРОИЩЕ

internal.193x256 ДО ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ , УПРАВИТЕЛ НА „РУСЕ РЕНТ“ ЕООД, УЛ. „НЕОФИТ РИЛСКИ“ № 4, ГРАД ВЕТОВО

internal.193x256 ДО САМЕТ М. АРИФ, С АДРЕС: УЛ. „КОПРИВЩИЦА“ № 16, ГРАД ВЕТОВО

internal.193x256 ДО СИНАН Ш. САБРИ, С АДРЕС: УЛ. „ХАН КУБРАТ“ № 27, ГРАД ВЕТОВО 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

Изх. № 09-00-39

Дата: 01.02.2024 год.

 

ДО

Г-Н ИВЕЛИН НИКОЛОВ

УПРАВИТЕЛ НА „БРУС 18“ ЕООД – КЛОН ВЕТОВО

УЛ. „БОРИСОВА“ № 72

ГРАД РУСЕ, П.К. 7000

 

УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛОВ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005632 – 1 / 22.11.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

Дата на публикуване/ връчване: 01.02.2024г.

Дата на смъкване: 16.02.2024г.


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

 

Изх. № 80-00-134

Дата: 01.02.2024 год.

 

ДО

Г-Н ИВО П. РАДКОВ

УЛ. „МАДАРА“ № 20

ГРАД ВЕТОВО, П.К. 7080

 

УВАЖАЕМИ Г-Н РАДКОВ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005610 – 1 / 07.11.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

Дата на публикуване/ връчване: 01.02.2024г.

Дата на смъкване: 16.02.2024г.


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

 

Изх. № 80-00-137

Дата: 01.02.2024 год.

 

ДО

Г-Н МИХАИЛ М. АНГЕЛОВ

УЛ. „ШИПКА“ № 5

ГРАД ВЕТОВО, П.К. 7080

УВАЖАЕМИ Г-Н АНГЕЛОВ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005651 – 1 / 07.12.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

Дата на публикуване/ връчване: 01.02.2024г.

Дата на смъкване: 16.02.2024г.


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

Изх. № 80-00-138

Дата: 01.02.2024 год.

 

ДО

Г-Н РАДОСЛАВ П. ЦАНКОВ

УЛ. „МОМИНА СЪЛЗА“ № 19

СЕЛО ПОРОИЩЕ, П.К. 7218

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЦАНКОВ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005603 – 1 / 19.10.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

Дата на публикуване/ връчване: 01.02.2024г.

Дата на смъкване: 16.02.2024г.


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

 

Изх. № 09-00-40

Дата: 01.02.2024 год.

 

ДО

Г-Н ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ 

УПРАВИТЕЛ НА „РУСЕ РЕНТ“ ЕООД

УЛ. „НЕОФИТ РИЛСКИ“ № 4

ГРАД ВЕТОВО, П.К. 7080

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005614 – 1 / 07.11.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

Дата на публикуване/ връчване: 01.02.2024г.

Дата на смъкване: 16.02.2024г.


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

Изх. № 80-00-135

Дата:  01.02.2024 год.

 

ДО

Г-Н САМЕТ М. АРИФ

УЛ. „КОПРИВЩИЦА“ № 16

ГРАД ВЕТОВО, П.К. 7080

 

УВАЖАЕМИ Г-Н АРИФ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005652 – 1 / 14.12.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

Дата на публикуване/ връчване: 01.02.2024г.

Дата на смъкване: 16.02.2024г.


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

 

Изх. № 80-00-136

Дата: 01.02.2024 год.

 

ДО

Г-Н СИНАН Ш. САБРИ

УЛ. „ХАН КУБРАТ“ № 27

ГРАД ВЕТОВО, П.К. 7080

 

УВАЖАЕМИ Г-Н САБРИ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005629 – 1 / 16.11.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

Дата на публикуване/ връчване: 01.02.2024г.

Дата на смъкване: 16.02.2024г.
 

Съобщения по чл. 32 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс(ДОПК) от 11.01.2024 г.


ДО ГЕРГИНА ИВАНОВА, С АДРЕС: ГР. ВЕТОВО, УЛ. „ЕВТИМ АРСОВ“ № 3

ДО ИВАН ИВАНОВ, С АДРЕС: ГРАД ВЕТОВО, УЛ. „КРАЛИ МАРКО“ № 2

ДО ЛИЛЯНА НИКОЛОВА, С АДРЕС: ГР. ВЕТОВО, УЛ. „Д-Р Г. М. ДИМИТРОВ“ № 35

ДО ЛИЛЯНА МАРИНОВА, С АДРЕС: С. ТЕТОВО, УЛ. „СПАРТАК“ № 9

ДО НУРХАН МЕХМЕД, С АДРЕС: ГР. ВЕТОВО, УЛ. „ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ“ № 2

ДО СЕВГИН ЧОБАНОВ, С АДРЕС: ГР. ВЕТОВО, УЛ. „СЪРНЕНА ГОРА“ № 8

ДО СОНЯ ХРИСТОВА, С АДРЕС: ГР. ВЕТОВО, УЛ. „ХАН КУБРАТ“ № 49

ДО СВЕТОСЛАВ МИТКОВ, С АДРЕС: ГР. ВЕТОВО, УЛ. „ШИПКА“ № 5

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

Изх. № 80-00-41

Дата: 11.01.2024 год.

ДО

Г-ЖА ГЕРГИНА А. ИВАНОВА

УЛ. „ЕВТИМ АРСОВ“ № 3

ГР. ВЕТОВО, ПК 7080

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИВАНОВА,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005636 – 1 / 22.11.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

 Дата на публикуване/ връчване: 11.01.2024г.

Дата на смъкване: 26.01.2024г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

Изх. № 80-00-38

Дата: 11.01.2024 год.

ДО

Г-Н ИВАН С. ИВАНОВ

УЛ. „КРАЛИ МАРКО“ № 2

ГРАД ВЕТОВО, П.К. 7080

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005643 – 1 / 23.11.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

Дата на публикуване/ връчване: 11.01.2024г.

Дата на смъкване: 26.01.2024г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

Изх. № 80-00-34

Дата: 11.01.2024 год.

ДО

Г-ЖА ЛИЛЯНА М. НИКОЛОВА

УЛ. „Д-Р Г. М. ДИМИТРОВ“ № 35

ГР. ВЕТОВО, ПК 7080

УВАЖАЕМА Г-ЖО НИКОЛОВА,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005635 – 1 / 22.11.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

 Дата на публикуване/ връчване: 11.01.2024г.

Дата на смъкване: 26.01.2024г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

Изх. № 80-00-40

Дата: 11.01.2024 год.

ДО

Г-ЖА ЛИЛЯНА Й. МАРИНОВА

УЛ. „СПАРТАК“ № 9

С. ТЕТОВО, ПК 7044

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО МАРИНОВА,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005549 – 1 / 21.08.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

Дата на публикуване/ връчване: 11.01.2024г.

Дата на смъкване: 26.01.2024г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

Изх. № 80-00-35

Дата: 11.01.2024 год.

ДО

Г-Н НУРХАН Н. МЕХМЕД

УЛ. „ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ“ № 2

ГРАД ВЕТОВО, П.К. 7080

УВАЖАЕМИ Г-Н МЕХМЕД,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005637 – 1 / 22.11.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

Дата на публикуване/ връчване: 11.01.2024г.

Дата на смъкване: 26.01.2024г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

Изх. № 80-00-37

Дата: 11.01.2024 год.

ДО

Г-Н СЕВГИН С. ЧОБАНОВ

УЛ. „СЪРНЕНА ГОРА“ № 8

ГРАД ВЕТОВО, П.К. 7080

УВАЖАЕМИ Г-Н ЧОБАНОВ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005647 – 1 / 23.11.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

Дата на публикуване/ връчване: 11.01.2024г.

Дата на смъкване: 26.01.2024г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

Изх. № 80-00-39

Дата: 11.01.2024 год.

ДО

Г-ЖА СОНЯ А. ХРИСТОВА

УЛ. „ХАН КУБРАТ“ № 49

ГР. ВЕТОВО, ПК 7080

УВАЖАЕМА Г-ЖО ХРИСТОВА,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005645 – 1 / 23.11.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

Дата на публикуване/ връчване: 11.01.2024г.

Дата на смъкване: 26.01.2024г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

Изх. № 80-00-36

Дата: 11.01.2024 год.

ДО

Г-Н СВЕТОСЛАВ М. МИТКОВ

УЛ. „ШИПКА“ № 5

ГРАД ВЕТОВО, П.К. 7080

УВАЖАЕМИ Г-Н МИТКОВ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005644 – 1 / 23.11.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

Дата на публикуване/ връчване: 11.01.2024г.

Дата на смъкване: 26.01.2024г.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.