internal.193x256 ДО АНГЕЛ А. АНГЕЛОВ, С АДРЕС: ГРАД ВЕТОВО, УЛ. „ЕВТИМ АРСОВ“ №5

internal.193x256 ДО БУЛ-РЕНТ ЛИЗИНГ ЕООД С УПРАВИТЕЛ ГЕОРГИ Д. МЕКИШЕВ,  АДРЕС: ГРАД ВЕТОВО, УЛ. „КНЯЗ БОРИС“ №16

internal.193x256 ДО ХЮСЕИН И. АМИШ,С АДРЕС: ГРАД ГЛОДЖЕВО, УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ №3

internal.193x256

 ДО ИЛИЯ С. ВЪЛЧЕВ, С АДРЕС: ГРАД ВЕТОВО, УЛ. „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ №31

internal.193x256 ДО ИРМА ТРАНС ЕООД С УПРАВИТЕЛ ИЛИЯ С. ВЪЛЧЕВ, АДРЕС: ГРАД ВЕТОВО, УЛ. „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ №3

internal.193x256 ДО НИКОЛИНКА Н. ИЛИЕВА, С АДРЕС: ГР. ВЕТОВО, УЛ. „КРАЛИ МАРКО“ №2

internal.193x256 ДО ОРС ГРУП ЕООД С УПРАВИТЕЛ ИЛИЯ С. ВЪЛЧЕВ, АДРЕС: ГРАД ВЕТОВО, УЛ. „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ №31

internal.193x256 ДО ТЕНИКС ЕООД С УПРАВИТЕЛ ИЛИЯ С. ВЪЛЧЕВ, АДРЕС: ГРАД ВЕТОВО, УЛ. „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ №31

internal.193x256

 ДО ЯВОР Р. СИМЕОНОВ, С АДРЕС: ГРАД ВЕТОВО, УЛ. „КОПРИВЩИЦА“ № 22

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

Изх. № 80-00-321

Дата: 28.03.2024 год.

 

ДО

Г-Н АНГЕЛ А. АНГЕЛОВ

УЛ. „ЕВТИМ АРСОВ“ № 5

ГРАД ВЕТОВО, П.К. 7080

 

УВАЖАЕМИ Г-Н АНГЕЛОВ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803000007 – 1 / 17.01.2024г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

 

Дата на публикуване/ връчване: 28.03.2024 г.

Дата на смъкване: 12.04.2024 г.


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

Изх. №09-00-108

Дата: 28.03.2024 год.

 

ДО

УПРАВИТЕЛЯ НА

БУЛ-РЕНТ ЛИЗИНГ ЕООД

Г-Н ГЕОРГИ Д. МЕКИШЕВ

УЛ. „КНЯЗ БОРИС“ № 16

ГРАД ВЕТОВО, П.К. 7080

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МЕКИШЕВ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005638 – 1 / 22.11.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

 

Дата на публикуване/ връчване: 28.03.2024г.

Дата на смъкване: 12.04.2024г.


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

Изх. № 80-00-320

Дата: 28.03.2024 год.

 

ДО

Г-Н ХЮСЕИН И. АМИШ

УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ № 3

ГРАД ГЛОДЖЕВО, П.К. 7040

 

УВАЖАЕМИ Г-Н АМИШ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005596 – 1 / 18.10.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161-2253.

 

Дата на публикуване/ връчване: 28.03.2024г.

Дата на смъкване: 12.04.2024г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

Изх. № 80-00-323

Дата: 28.03.2024 год.

 

ДО

Г-Н ИЛИЯ С. ВЪЛЧЕВ

УЛ. „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ № 31

ГРАД ВЕТОВО, П.К. 7080

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ВЪЛЧЕВ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005628 – 1 / 15.11.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

 

Дата на публикуване/ връчване: 28.03.2024г.

Дата на смъкване: 12.04.2024г.

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

Изх. №09-00-110

Дата: 28.03.2024 год.

 

ДО

ИРМА ТРАНС ЕООД

Г-Н ИЛИЯ С. ВЪЛЧЕВ

УЛ. „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ № 32

ГРАД ВЕТОВО, П.К. 7080

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ВЪЛЧЕВ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005639 – 1 / 22.11.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

 

Дата на публикуване/ връчване: 28.03.2024г.

Дата на смъкване: 12.04.2024г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

 

Изх. № 80-00-322

Дата: 28.03.2024 год.

 

ДО

Г-ЖА НИКОЛИНКА Н. ИЛИЕВА

УЛ. „КРАЛИ МАРКО“ № 2

ГР. ВЕТОВО, ПК 7080

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИЛИЕВА,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803000004 – 1 / 15.01.2024г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

 

Дата на публикуване/ връчване: 28.03.2024г.

Дата на смъкване: 12.04.2024г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

Изх. № 09-00-109

Дата: 28.03.2024 год.

 

ДО

ОРС ГРУП ЕООД

Г-Н ИЛИЯ С. ВЪЛЧЕВ

УЛ. „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ № 31

ГРАД ВЕТОВО, П.К. 7080

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ВЪЛЧЕВ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005641 – 1 / 23.11.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

 

Дата на публикуване/ връчване: 28.03.2024г.

Дата на смъкване: 12.04.2024г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

Изх. №09-00-111

Дата: 28.03.2024 год.

 

ДО

ТЕНИКС ЕООД

Г-Н ИЛИЯ С. ВЪЛЧЕВ

УЛ. „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ № 31

ГРАД ВЕТОВО, П.К. 7080

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ВЪЛЧЕВ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005642 – 1 / 23.11.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

 

Дата на публикуване/ връчване: 28.03.2024г.

Дата на смъкване: 12.04.2024г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

Изх. № 80-00-319

Дата:  28.03.2024 год.

 

ДО

Г-Н ЯВОР Р. СИМЕОНОВ

УЛ. „КОПРИВЩИЦА“ № 22

ГРАД ВЕТОВО, П.К. 7080

 

УВАЖАЕМИ Г-Н СИМЕОНОВ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803000013 – 1 / 18.01.2024г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

 

Дата на публикуване/ връчване: 28.03.2024г.

Дата на смъкване: 12.04.2024г.