Bulgarian Bulgarian

backg h 420

Заповед за определяне на изборни секции и други мерки, позволяващи на хора с увредено зрение и затруднения в придвижването да гласуват

ЗАПОВЕД

№ РД-743

гр. Ветово, 19.09.2022 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 1328-НС/25.08.2022 г. на Централната избирателна комисия, по повод предстоящите на 02.10.2022 г. избори за народни представители

НАРЕЖДАМ:

            1. Определям избирателни секции на територията на община Ветово, които са подходящи за гласуване на избиратели със затруднения в придвижването или с увредено зрение, както следва:

            - Секция №190500006, с адрес: град Ветово, ул. Дунав №1, Заседателна зала на Младежки дом;

            - Секция №190500007, с адрес: град Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ №38, училище-централен вход;

            - Секция №190500016, с адрес: град Сеново, ул. „Трети март“ №21А, пенсионерски клуб;

            - Секция №190500021, с адрес: с. Смирненски, ул. „Цар Асен“ №10, нов пенсионерски клуб.

            2.  Пред секциите по т.1 да се поставят обозначителни табели, указващи допълнителното им предназначение, да се осигури минимум 1(едно) паркомясто за автомобили, обслужващи избиратели по т.1, а вътрешното пространство на изборното помещение да се организира съобразно указанията в Решение № 1328-НС/25.08.2022 г. на Централната избирателна комисия.

            3. За подаване на заявки от избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването за помощ и транспортиране в изборния ден до избирателна секция, определям безплатен телефон: 0 800 900 44 и служител, който да приема заявките: Силвия Генева – спец. „Канцелария на кмета“;

            4. Заявки за помощ по т.3 да се приемат от 08:00 до 17:00 часа в периода от 26.09.2022 г.(понеделник) до 30.09.2022 г.(петък).

            5. Определям дежурен общински автомобил за транспортиране на подали заявки избиратели по т.1 в изборния ден: Рено Канго с рег. № Р 5647 КН.

            Заповедта да се оповести на сайта на Община Ветово, да се постави на информационното табло пред Общината и да се изпрати на РИК-Русе, Районно управление „Полиция“-Ветово, кметовете на кметства и кметския наместник на село Писанец, както и на председателите на съответните СИК.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ивелин Димитров – секретар на Община Ветово.

 

НЕРМИН КЯЗИМОВА

За кмет на община Ветово,

съгл. заповед №РД-738/15.09.2022 г.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.