Bulgarian Bulgarian

backg h 420

Подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес


Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.

Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник

НЕ ПО-КЪСНО ОТ 14 ДНИ ПРЕДИ ИЗБОРНИЯ ДЕН - 17.09.2022 г.

и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис,

или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на адрес: https://regna.grao.bg/ В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер, като подпис не се изисква. Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" извършва проверка на данните в постъпилите електронни заявления автоматизирано едновременно с подаването им.

Заявление може да подадете и през портал за предоставяне на електронни услуги на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/910001

След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес същият се заличава от избирателния списък по постоянен адрес и не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

wordПриложение № 21-НС - Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.