Bulgarian Bulgarian

backg h 420

Достъп до обществена информация

 

pdf ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за достъп до обществена информация

pdf Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за достъп до обществена информация

pdf Заповед за определяне на лица, компетентни да вземат решения за предоставяне на достъп до обществена информация

pdf Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в Община Ветово през 2021 г.

word Заявление за достъп до обществена информация(бланка-образец)


ЗАЯВЯВАНЕ:

 Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация следва да съдържа:

1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

2. описание на исканата информация;

3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

4. адреса за кореспонденция със заявителя.

Ако в заявлението не се съдържат данните по т.1, т.2 и т.4, то се оставя без разглеждане.

Писмени заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа на гише "Деловодство" във фронт-офиса на Община Ветово на адрес: 7080, гр. Ветово, ул. „3-ти март" №2, тел.: 0800 18 053, 08161 2253.

Писмени заявления за достъп до обществена информация могат да се изпращат по пощата с обратна разписка на адреса на Община Ветово: 7080, гр.Ветово, ул. „3-ти март" №2.

Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават на официалната електронна поща на Община Ветово - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . В тези случаи не е необходим подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Искането за информация може да бъде и устно. Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат от служителите в дирекция АПИО с Протокол за приемане на устно запитване за ДОИ, които ги представят в писмена форма за регистриране в информационно-деловодната система.

Услугата може да заявите и по електронен път чрез Единен портал за електронни административни услуги на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/vsichki%20administratsii/unificirani%20uslugi/2?supplierId=419&mId=419&cP=1&q=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF. За целите на електронното заявяване чрез Единния портал е необходимо да притежавате квалифициран електронен подпис и да сте регистриран/а в Системата за сигурно електронно връчване(ССЕВ). Освен с квалифициран електронен подпис, регистрация в ССЕВ е възможна и с Персонален идентификационен код(ПИК) на НОИ или на НАП, на адрес: https://edelivery.egov.bg/.

Заявления за достъп до обществена информация могат да бъдат подавани и чрез Платформата за достъп до обществена информация към Администрацията на министерски съвет https://pitay.government.bg/PDoiExt/

 

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.