logo excelКасово изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация

logo excelДруги средства от Европейския съюз

logo excelСредства по други международни програми

logo excelКасово изпълнение по сметките за чужди средства

logo excelСредства от Европейския съюз на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към Националния фонд

logo excelСредства от ЕС на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“

logo excelTotal cash

logo excelБаланс

logo excelТекущи ремонти

logo excelНалични средства по бюджета на общината

logo excelСправка ПОС устройства

logo excelСправка за определени показатели в ДДД - 469

logo excelТрансфери

logo excelНатурални показатели по бюджета на общината

logo excelСправка за определени плащания към бюджетни организации

logo excelСправка за поети ангажименти по общинския бюджет и сметки за средства от ЕС