СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Ветово Ви съобщава, че е изработен Проект на Общинска програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2022-2025 г.

Заинтересованите лица и организации в срок от 30 дни могат да се запознаят с проекта и да направят своите писмени предложения и възражения в деловодството на Община Ветово, ул. „Трети март“ №2, етаж 1, стая 1 всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

 

Buton strelkaПроект на Общинска програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2022-2025 г.