backg h 420

Популяризиране използването на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци е част от проект на Община Русе


     Популяризиране използването на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци е част от проект на Община Русе.

     В рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“, са закупени мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци. Проектът се изпълнява по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансов механизъм на „Европейско икономическо пространство 2014-2021 г. с програмен оператор Министерство на околната среда и водите. В рамките на проекта е изработен и клип за популяризиране на мобилните центрове, който е достъпен на следния линк: https://youtu.be/KMTqmTIRg3w

МЦ снимка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мобилните центрове могат да се предават почти всички видове отпадъци, които се генерират в едно домакинство:

     - Хартия;
     - Пластмаса;
     - Стъкло;
     - Метали;
     - Електрическо и електронно оборудване;
     - Опасни отпадъци от бита;
     - Акумулатори и батерии;
     - Пържилна мазнина;
     - Лекарства с изтекъл срок на годност;
     - Флакони със сгъстени газове;
     - Тонер касети;
     - Луминисцентни лампи;

Новата услуга, която общините предоставят за своите граждани, за разделно събиране на отпадъците се осъществява чрез 5 броя мобилни центрове на територията на Община Русе с 3 броя мобилни центрове на територията на Община Ветово.

В Община Русе те са на разположение на следните места:

     - ж.к. „Родина“, ул. „Димчо Дебелянов“ №2А;
     - х.к. „Дружба“ №3, бул. „Христо Ботев“, до бл. 13
     - ж.к. „Здравец-Север“, ул. „Родопи“, между блокове „Бабуна планина“ и „Руй планина“;
     - ж.к. „Ялта“, ул. „Шип“
     - ж.к. ЦЮР, ул. „Муткурова“ №86, зад бл. ЦЮР-3

В Община Ветово те са на разположение на следните места:

    - Град Ветово, ул. „Трети март“ №2 (Общинска администрация);
    - Град Глоджево, ул. „Димитър Благоев“ №32 (до Кметство Глоджево)
    - Село Смирненски, ул. „Преслав“ №5 (до парка срещу Кметство Смирненски)

Чрез използването на мобилните центрове се спомага за опазване на природата от замърсяване с вредни и опасни вещества, както и ще се създадат условия за подобряване чистотата на града.


Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-3.002-0005-C02 ,,Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово’’, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма ,,Опазване на околната среда и климатични промени’’, чрез ФМ на ЕИП 2014-2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.