Публикувани са Обявления за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители - Главен вътрешен одитор и Вътрешен одитор в звено "Вътрешен одит".

 

Buton strelkaОбявление

Buton strelkaОбявление