Публикувана е обява за публичен търг за отдаване под наем на общински имоти във връзка със Заповед №РД-20 от 09.01.2023 г. на Кмета на Община Ветово

 

Buton strelkaОбява