Във връзка с насрочените за 02.10.2022 г. избори за народни представители, напомняме, че на 17.09.2022 г.(събота) изтичат сроковете, предвидени в Изборния кодекс и утвърдената от ЦИК хронограма за подаване на следните заявления:

- за гласуване по настоящ адрес;

-  за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение;

- за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели.

Община Ветово е организирала дежурства във всички кметства, където на 17.09.2022 г.(събота) ще се приемат заявления от 08:00 до до 12:00  и от 13:00 до 17:30 часа.