ПРАВИЛНИК

ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ ОБЩИНА ВЕТОВО

           (Правилникът е приет с Решение №111 по Протокол №11/27.10.2004 г.)

 Изтегли