НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ЧЛ.4 И ЧЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

           (Приета с Решение №52 от 29.01.2008 г. по Протокол №4/29.01.2008 г.)

 Изтегли