НАРЕДБА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО

           (Приета с Решение № 194 по Протокол № 16/29.09.2020 г. на ОбС - Ветово) 

 Изтегли