НАРЕДБА

ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ И ЗВАНИЯ НА ОБЩИНА ВЕТОВО

           риета с решение №  60 / 29.01.2008 г.)

 Изтегли