НАРЕДБА

ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ

ОТ ОБЩИНА ВЕТОВО

           (Приета с Решение № 293 от 30.03.2017 г. по Протокол №29/30.03.2017 г. на ОбС - Ветово) 

 Изтегли

 

ПРИЛОЖЕНИЕ