НАРЕДБА

ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ГРАЖДАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО

           (Приета с Решение № 98 по Протокол № 9/30.04.2020 г. на ОбС - Ветово) 

 Изтегли