НАРЕДБА

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО

           (Приета с Решение № 209 по Протокол № 17 от 24.10.2008 г. на Общински съвет – Ветово)

 Изтегли

 

(Изменена с Решение № 23/10.11.2016 год. на Административен съд - Русе)

Изтегли