НАРЕДБА №22

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО

           риета с Решение № 204/28.09.2016 г. на Общински съвет - Ветово и влиза в сила от 28.09.2016 г.)

 Изтегли

 

(изменена с Решение № 21/31.05.2017 г. на Административен съд - Русе и влиза в сила на 17.06.2017 г.)

Изтегли