НАРЕДБА №21

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА ВЕТОВО

          риета с Решение № 76 на Общински съвет - Ветово и влиза в сила от 01.05.2012 г).

 Изтегли