НАРЕДБА №18

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО

(Приета с Решение №187 по Протокол №14 от 08.08.2008 г.)

 Изтегли

 

(Изменена с Решение № 25 от 23.05.2019 г. по АД № 185/2019 г. на Административен съд - Русе)

Изтегли