НАРЕДБА №14

ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО

 

/Настоящата наредба е приета на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.56 и чл.57 от ЗУТ и утвърдена с Решение № 309 по Протокол № 29 от 20.07.2006 год. на Общински съвет – Ветово/

Изтегли