НАРЕДБА №1

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО

 

         /ПРИЕТА С Решение №252/ 06.07.2001 г.; доп. с Решение №438/ 19.12.2002 г.; доп. с Решение №483/11.03.03 г.; доп. с Решение №32/22.12.03 г.; изм. и доп. с Решение №240/30.01.2006 г.; изм. и доп. с Решение №326/30.08.2006 г.; изм. с Решение №702/27.05.2011 г.; изм. и доп. с Решение №159/17.08.2012 г./

 Изтегли